Index wiecznamiloscsasukeisakury * Nie ma juz slonca i deszczu bez ...wzór podania przykładowe podanie wzór pisma gdzie adres nadawcy wzór dyplomu na koniec roku szkolnego wzór podania o przeniesienie na inną uczelnię wzór przemówienia na zakończenie roku szkolnego wzór przemówienia wychowawcy na zakończenie roku wzór obliczania odsetek w skali roku
 • mikolajczyk adwokat szczecin
 • hasB3o gmail
 • wypadek w zlotoklosie
 • nowotwor lagodny jajnika
 • 2222wniosek o odpis z krs2222
 •  

  wiecznamiloscsasukeisakury * Nie ma juz slonca i deszczu bez ...

  Temat: Do wszystkich podstwowych english'ow :D
  Do wszystkich podstwowych english'ow :D
  W związku z pytaniami odnośnie listu formalnego. Rozmawiałam z panią z
  angielskiego i ... nie pisze się żadnego adresu !! co prawda jest taki
  wzór,ale dochodzilo do tego,że ludzie tam wpisywali swoje adresy i swoje dane
  i wycofano się z tego, a więc żadncyh adresów!! Ale po prawej stronie ma być
  wpisana data (tak jak juz tutaj gdzieś ktoś pisał).
  Życzę powodzenia jutro!! :)
  Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,157,61907075,61907075,Do_wszystkich_podstwowych_english_ow_D.html  Temat: wzory listow, recenzji po angielsku
  wzory listow, recenzji po angielsku
  polecie jakas stronke na ktorej znalazlabym jakies wzory listwo formalnych ,
  nieformalnych, recenzji, opowiadan itp na poziomie fce. przygotowuje sie do
  tego egzaminu i ta czesc u mnie kuleje
  Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,517,104339276,104339276,wzory_listow_recenzji_po_angielsku.html


  Temat: Zostań współautorem Studenckich Zeszytów Naukowych
  Zostań współautorem Studenckich Zeszytów Naukowych


  Koło Naukowe Pedagogów działające przy Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji
  Uniwersytetu Śląskiego zaprasza wszystkich studentów do aktywnego uczestnictwa
  w projekcie wydania Studenckich Zeszytów Naukowych. Działanie skierowane jest
  dla studentów I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich wszystkich
  uczelni państwowych oraz niepublicznych.  W chwili obecnej przygotowujemy się do wydania dwóch numerów Zeszytów
  Naukowych, do których zostanie zakwalifikowane dwadzieścia najlepszych
  wypowiedzi pisemnych.

  Pierwszy Zeszyt Naukowy będzie obejmował tematykę kształcenia i wychowania w
  dobie społeczeństwa wiedzy, gdzie przedstawimy zagadnienia związane
  z: edukacją medialną, implikacją rozwoju społeczeństwa informacyjnego na
  wychowanie i kształcenie, zagrożeniami ze strony nowych mediów wobec dzieci i
  młodzieży oraz tematyką pochodną.  Drugi numer Zeszytów Naukowych będzie mieścił
  w swym zakresie treści edukacji ekologicznej wobec wyzwań współczesnego
  świata, na którą złoży się zespół artykułów przedstawiających wyzwania
  stawiane systemowi kształcenia w XXI wieku, zaś w szczególności edukację
  alternatywną i poza formalną, metodykę edukacji środowiskowej,
  filozoficzno-pedagogiczne przesłanki dla ochrony środowiska naturalnego oraz
  tematykę pochodną.

  Szczegółowe terminy:

  * 20 maj 2008 – termin ostateczny do wysłania pełnych artykułów zgodnych z
  wymogami technicznymi
  * 27 maj 2008 – ogłoszenie listy materiałów zakwalifikowanych do opublikowania
  * koniec czerwca 2008 – publikacja poprawionych oraz zrecenzowanych artykułów  Uwagi:

  * wyboru artykułów dokona niezależna komisja składająca się z pracowników
  naukowowo-dydaktycznych oraz osób realizujących projekt
  * głównymi kryteriami o których będzie decydowało przyjęcie do druku jest
  zgodność z założoną tematyką, wymaganiami technicznymi oraz innowacyjnym
  podejściem do tematu
  * publikacja otrzyma numer ISBN oraz zostanie umieszczona w kilku
  największych bibliotekach w Polsce
  * Studenckie Zeszyty Naukowe mają charakter niekomercyjny, a ich
  realizacja została umożliwiona dzięki dotacji Uczelnianej Rady Samorządu
  Studenckiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
  * Koło Naukowe Pedagogów zastrzega możliwość wprowadzenia zmian w trakcie
  procesu postępowania przygotowującego do wydania Studenckich Zeszytów Naukowych  Wymagania techniczne:

  * czcionka Times New Roman 12 pkt, tekst wyjustowany, odstęp między
  wersami 1,5 pkt
  * objętość maksymalnie 12 stron formatu A4,
  * marginesy – ustawienie standardowe 2,5 cm,
  * streszczenie w języku polskim oraz angielskim do 60 słów każde,
  * umieszczenie na pierwszej stronie informacji o Autorze lub Autorach
  zawierającej: imię i nazwisko, nazwę Uczelni
  * bibliografia oraz przypisy według przedstawionego wzoru  Wzór przypisów:

  - monografia

  Pisarek W.: O mediach i języku. Wyd. Unversitas, Kraków 2007, s.11.

  - praca pod redakcją

  Musioł M.: Człowiek a postęp techniczny [w:] Kiepas A. (red.): Wiedza o
  technice. Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1997, s.14.

  - czasopismo

  Juszczyk S.: Multimedia i hipermedia w procesie interpersonalnej komunikacji.
  „Nowa biblioteka”, 1/1999, s.29.

  - Internet

  Gemius: Przemoc rówieśnicza a media elektroniczne [w:]
  www.gemius.pl/pl/archiwum_prasowe stan z 12 kwietnia 2008.

  Wzór bibliografi:

  1. Gemius: Przemoc rówieśnicza a media elektroniczne [w:]
  www.gemius.pl/pl/archiwum_prasowe

  2. Juszczyk S.: Multimedia i hipermedia w procesie interpersonalnej
  komunikacji. „Nowa biblioteka”, 1/1999

  3. Musioł M.: Człowiek a postęp techniczny [w:] Kiepas A. (red.): Wiedza o
  technice. Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1997

  4. Pisarek W.: O mediach i języku. Wyd. Unversitas, Kraków 2007  Osoba odpowiedzialna za realizację projektu:

  Łukasz Tomczyk


  Adres e-mailowy do nadsyłania referatów:

  tomczyk_lukasz@tlen.pl  Zapraszamy również na naszą stronę internetową:

  www.kolopedagogow.ovh.org
  Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,24709,79016811,79016811,Zostan_wspolautorem_Studenckich_Zeszytow_Naukowych.html