Index wiecznamiloscsasukeisakury * Nie ma juz slonca i deszczu bez ...wzór podania przykładowe podanie wzór pisma gdzie adres nadawcy wzór listu motywacyjnego jako sprzedawca wzór dyplomu na koniec roku szkolnego wzór podania o przeniesienie na inną uczelnię wzór przemówienia na zakończenie roku szkolnego wzór przemówienia wychowawcy na zakończenie roku
 • nowe;malowanki
 • egger panele sklep
 • chelsea;londyn;pl
 • biuro;podrozy;neckrman
 • pks dworzec zachodni
 •  

  wiecznamiloscsasukeisakury * Nie ma juz slonca i deszczu bez ...

  Temat: sprawozdanie finansowe wspólnoty
  Odpowiadam na post:
  oxymoron5

  Po 1.

  Jesteście duzą wspólnotą mieszkaniową.

  Po 2.
  Co za kretyn spisał taka umowę , że we wspónocie sporzadza sie bilans w oparciu
  o ustawę o rachunkowości? Wspólnoty te zapisy nie obowiazują. Wspólnota
  prowadzi pozaksięgowa ewidencję ksiegową.
  W oprarciu o jej zapisy i wzory sprawozdania finsowego (nie mylić z bilansem)
  przyjęte uchwałą właścicieli lokali sporządza sie uproszczone sprawozdanie
  finansowe które winno byc zrozumiałe przez wszystkich właścicieli. Bilanse sa
  raczej dla wtajemniczonych.

  Po 3
  Sprawozdanie WM, odbiega całkowicie od zasad wyrażonych w ustawie o
  rachunkowości. Taka sytuacja jest zgodna z obowiazujacym prawem.

  Po 4
  Przykro mi, że nie potwierdziłem twoich przemyśleń, głoszonych wg
  zasady "wydaje mi się".
  Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,523,35788353,35788353,sprawozdanie_finansowe_wspolnoty.html  Temat: sprawozdanie finansowe wspólnoty
  xxxll napisał:

  > Odpowiadam na post:
  > oxymoron5
  >
  > Po 1.
  >
  > Jesteście duzą wspólnotą mieszkaniową.

  Wg uowl są "dużą" wspólnotą - ale chyba przedpiszca nie miał na myśli uowl
  pisząc "jesteśmy małą wspólnota (10 lokali)."

  >
  > Po 2.
  > Co za kretyn spisał taka umowę , że we wspónocie sporzadza sie bilans w
  oparciu o ustawę o rachunkowości? Wspólnoty te zapisy nie obowiazują. Wspólnota
  > prowadzi pozaksięgowa ewidencję ksiegową.

  Długo myślałeś na konstrukcją ostatniego zdania ? ;-)
  Wspólnoty zapisy uorach nie obowiązują, ale jeśli WM ma życzenie, to mogą one
  obowiązywać ich administratora. Po co kogokolwiek obrażać?

  > W oprarciu o jej zapisy i wzory sprawozdania finsowego (nie mylić z bilansem)
  > przyjęte uchwałą właścicieli lokali sporządza sie uproszczone sprawozdanie
  > finansowe które winno byc zrozumiałe przez wszystkich właścicieli. Bilanse sa
  > raczej dla wtajemniczonych.

  tu się uśmiałem :-) bilans dla wtajemniczonych. I sprawozdanie "uproszczone", i
  przygotowane wg uorach we wspólnocie jest równie trudne/proste - w zależnosci
  od inteligencji i wiedzy właściciela.

  pozdr
  mko
  Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,523,35788353,35788353,sprawozdanie_finansowe_wspolnoty.html


  Temat: CIT-8 za 2007 rok
  gosiakz napisała:

  > art. 27 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
  > 1. Podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym
  > ZEZNANIE, według ustalonego wzoru
  > To ZEZNANIE to CIT-8 do końca marca 2008?

  Tak.


  > A to SPRAWOZDANIE WRAZ Z OPINIĄ I RAPORTEM PODMIOTU UPRAWNIONEGO(..)
  > 10 dni od daty przyjęcia sprawozdania przez właścicieli ( uchwała
  > absolutoryjna)?
  > Rozumiem sprawozdanie, a o jaką opinię i raport tu chodzi ?

  Wykaz podmiotów zobowiązanych do badania sprawozdania finansowego
  zamieszczony jest w art. 64 ustawy o rachunkowości. To nie dotyczy
  wspólnot mieszkaniowych.
  Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,523,74730477,74730477,CIT_8_za_2007_rok.html


  Temat: do panow tertelisa i kalinowskiego...i nie tylko
  lubo15 napisał:

  > w panow wspolnej pracy "wspolnota mieszkaniowa 103 wzory...." jest wzor 2-30
  > dotyczycy zawierania umow z czlonkami wspolnoty i mozliwosci zaplaty za ich
  > prace zwolnieniem z oplat za "czynsz". w zwiazku z tym mam pytanie czy dla
  > tych osob zwolnienie z czynszu nie jest dochodem i czy nie podlega
  > opodatkowaniu?
  > M.L

  W książce: "103 wzory" (wzór 2-30) mówi się o UMOWIE. Jeżeli taka umowa
  zostanie podpisana - obowiązują powszechne przepisy podatkowe: "zwolnienie" z
  opłat w wysokości 234 zł - oznacza 234 zł przychodu p. Kowalskiego i stosowny
  do tego podatek.
  Sprawa ta może być jednak uregulowana bez umowy, mocą samej tylko uchwały
  właścicieli. Wtedy owe 234 zł to element "rozliczenia między
  współwłaścicielami", które żadnemu opodatkowaniu nie podlega - a w planie
  gospodarczym i w sprawozdaniu finansowym powinno znaleźć się w rubryce: "zwrot
  kosztów i nakładów, poniesionych przez współwłaścicieli na rzecz wspólnoty".
  Uchwała powinna zawierać solidne zabezpieczenie dla wspólnoty, np.
  natychmiastowe odwołanie "zwolnienia", jeżeli p. Kowalski nie będzie wykonywał
  świadczeń, o których mowa w uchwale. Przyda się również podpis Kowalskiego,
  poświadczający, że przyjmuje on do wiadomości i do wykonania postanowienia
  uchwały.
  PS. Znów nieprawidłowo użyty termin "czynsz" - co prawda w cudzysłowie, ale
  niewiele to zmienia. Trzymajmy się ustawowych "kosztów zarządu nieruchomością
  wspólną", albo oznaczających TO SAMO, a bardziej zrozumiałych: "kosztów
  zarządzania nieruchomością wspólną"; nie popełnimy wielkiego błędu, jeśli
  napiszemy: "koszty utrzymania nieruchomości wspólnej" (też są w ustawie, art.
  12 i 13). "Czynsz" słusznie irytuje niektórych bardziej skrupulatnych
  uczestników forum - ale, co gorsza, mąci w głowach ludziom, którzy dopiero
  zaczynają zajmować się tematyką wspólnot i własności lokali.


  Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,523,9029452,9029452,do_panow_tertelisa_i_kalinowskiego_i_nie_tylko.html


  Temat: Wspólnoty i spółdzielnie zapłacą CIT ?
  asam11 napisał:
  > > grandy napisał:
  > > Rozporządzeniem nie można uchylić obowiązku wynikającego z ustawy.
  >
  > Gratuluję znajomości podstaw prawa.
  > Minister moze dokonać zwolnień przedmiotowych i podmiotowych jeśli ma do tego
  > ustawową delegację. A ma.

  Demonstrowanie niewiedzy, to po prostu głupota.
  Proszę mi wskazać artykuł w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, który przyznaje ministrowi finansów delegację do wydania rozporządzenia zwalniającego wspólnoty mieszkaniowe z obowiązku (w określonych okolicznościach) zapłacenia podatku dochodowego.

  W ustawie znajduje się 8 delegacji ustawowych dla ministra:
  - w drodze rozporządzenia, może wprowadzić obowiązek dokonywania spisu z natury niektórych towarów w przypadku zmiany ich ceny,
  - określi, w drodze rozporządzenia, wykaz krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową,
  - określi, w drodze rozporządzenia, sposób i tryb określania dochodów w drodze oszacowania,
  - określa, w drodze rozporządzenia, tryb i terminy aktualizacji wyceny środków trwałych,
  - górną granicę składki organizacji spółdzielczych na rzecz związków rewizyjnych i Krajowej Rady Spółdzielczej określi minister właściwy do spraw finansów publicznych w drodze rozporządzenia, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Spółdzielczej,
  - określi, w drodze rozporządzenia, maksymalną wysokość wpłat na rzecz Polskiej Organizacji Turystycznej, uznawaną za koszt uzyskania przychodów,
  - określi, w drodze rozporządzenia, wzór sprawozdania...
  - określi, w drodze rozporządzenia, wzory: deklaracji i informacji...


  Współczuję niektórym zawziętym dyskutantom na tym forum. Jeżeli swoimi osobistymi sprawami kierujecie z podobną mądrością, co pisane przez Was porady na tym forum, to żywot Wasz musi być marny.  Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,523,50614589,50614589,Wspolnoty_i_spoldzielnie_zaplaca_CIT_.html


  Temat: administrowanie przez Zakład Gospodarowania Nieruc
  "klasyczny" układ
  To "klasyczny" układ: wybrany Zarząd spośród właścicieli lub spoza ich grona, a
  de facto zarządza zakład budżetowy powołany do zarządzania nieruchomościami
  należącymi do majątku jednostki samorządu terytorialnego (JST) ( na pewno nie
  jednostka budżetowa; to dwa różne pojęcia ).
  Nie bez kozery NIK we Wrocławiu w wynikach pokontrolnych stwierdził , że :
  " Wszystkie skontrolowane zakłady budżetowe, oprócz zarządu nieruchomościami
  stanowiącymi własność gminy, administrowały także budynkami wspólnot
  mieszkaniowych, co nie powinno mieć miejsca i było działaniem nielegalnym.
  Działalność taka wykraczała bowiem poza zadania o charakterze użyteczności
  publicznej i zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce
  komunalnej (Dz.U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 ze zm.) nie mogła być prowadzona w
  formie zakładu budżetowego."

  A Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku stwierdziła, że :
  z protokołu pokontrolnego :
  "Prowadzenie obsługi administracyjnej wspólnot mieszkaniowych przez gminny
  zakład budżetowy jest niezgodne z art.7 ustawy o gospodarce komunalnej.
  zalecenia:
  Zaprzestać prowadzenia obsługi administracyjnej wspólnot mieszkaniowych".

  Niektórzy forumowicze wprost nie kwestionując opinii NIKu i RIO stoją murem za
  gminą odwołując się do konstytucyjnych praw właściciela jakim jest osoba prawna-
  gmina.
  Żadna delegatura NIK, ani żadna RIO nie wspomniały o tym ani słowem !!

  Sprawdź kto podpisuje wszystkie przelewy-faktury , przede wszystkim faktury
  wynagrodzenia dla zakładu budżetowego, czyj podpis znajduje się na karcie
  wzorów podpisów w banku , jeśli w ogóle wspólnota ma odrębny rachunek, kto
  podpisuje roczne sprawozdania finansowe i projekty planów gospodarczych.......
  A w ogóle to - jeśli wolno zapytać- gdzie poza miastem Łódź dzieją się
  takie "cuda" !!

  Pozdrawiam
  gosiakz@gazeta.pl


  Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,523,44775286,44775286,administrowanie_przez_Zaklad_Gospodarowania_Nieruc.html


  Temat: obowiązki dozorców
  a prosze bardzo
  Wzór 3-18 (Zakres czynności administratora)

  Wspólnota Mieszkaniowa

  Nowowiejska 33

  w Warszawie  ZAKRES CZYNNOŚCI ADMINISTRATORA

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  . . . . . . .
  (imię i nazwisko)

  I. Podporządkowanie - Zarządowi Wspólnoty Mieszkaniowej.

  II. Do podstawowych ob owiązków pracownika należy:

  1. Sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad pracą dozorcy i kontrola stanu
  sanitarno-porządkowego posesji wspólnoty wraz z ogrodem.

  2. Dokonywanie systematycznych przeglądów budynku, składanie sprawozdań z tych
  czynności oraz kontrolowanie jakości usług w zakresie wywozu nieczystości,
  wodno-kanalizacyjnych, dostawy energii cieplnej, elektrycznej.

  3. Zgłaszanie drobnych napraw i prac remontowych Zarządowi Wspólnoty
  Mieszkaniowej oraz potwierdzanie odbioru tych prac pod warunkiem, że rodzaj
  prac nie wymaga uprawnień budowlanych.

  4. Prowadzenie dziennika korespondencji, kompletowanie dokumentów Wspólnoty.

  5. Prowadzenie kasy Wspólnoty i przyjmowanie wpłat mieszkańców, sporządzanie
  raportów kasowych, odprowadzanie gotówki do banku.

  6. S porządzanie list dokumentów księgowych, wykazów bankowych, rejestru
  przelewów przygotowywanych dla biura rachunkowego.

  7. Sporządzanie wykazów płatników podatków od posiadania psów, a także
  wymaganych w tym zakresie dokumentów.

  8. Przestrzeganie przepisów BHP i ppoż.


  Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  Przyjmuję do ścisłego wykonywania

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  (podpis pracownika)

  Warszawa, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


  Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,30147,28319314,28319314,obowiazki_dozorcow.html


  Temat: Księgowość wspólnoty
  Proponuję rozejm :-)
  serafin666 napisał:

  > niestety bzdura u podstaw, cyt: "wspólnota w swej uchwale podejmuje decyzję o
  > wyborze zarządcy" ;

  Szanowny Panie Serafinie666,

  Występujące tutaj na forum autorytety, obecna w księgarniach literatura, a
  także przykłady sprawozdań dostępne w Internecie stanowią bogate źródło wiedzy
  dla zarządów wspólnot mieszkaniowych. Wiedzy o tym czego mogą oczekiwać od
  zarządców, którym powierzają swój majątek. Być może zbyt mało na tym forum było
  lobbingu preferującego takie właśnie sprawozdania, proste, czytelne i
  zrozumiałe dla każdego właściciela. Być może Państwa branża zarządców
  nieruchomości stoi jeszcze przed przyjęciem takich standardów (przywołuję znów
  słowa P.Macieja Tertelisa, którego głos na forum jakby zniknął).

  W mym komentarzu, ocenionym przez Pana jako "bzdura", zwracałem uwagę na to, iż
  zarządca posługuje się tym z czym jest mu po drodze, co pozwoli mu jak
  najlepiej wykonać powierzone mu zadanie, zrealizować własny cel biznesowy.
  Podkreślam jeszcze raz, że bez względu na to, czy stosuje on arkusz
  kalkulacyjny, czy specjalistyczne oprogramowanie księgowe, to jego powinnością
  jest przekazać swym klientom sprawozdanie w postaci o jakiej napisałem powyżej.
  Nikt nie oczekuje, że zarządy wspólnot będą zasypywane typowymi wydrukami
  obrotów i sald, że ktoś będzie im tłumaczył, że saldo winien dla konta
  księgowego banku oznacza, że wspólnota ma jakieś środki na rachunku bankowym
  FR, itp. Jeśli gdzieś tak napisałem - proszę mi wskazać moje przejęzyczenie.

  Zarządca prowadzi ewidencję tak jak umie najlepiej, a sprawozdania przekazuje
  tak jak oczekują tego jego klienci (w przeciwnym wypadku ich traci). Nie widzę
  żadnej sprzeczności pomiędzy tymi celami. Informatyka potrafi sprostać tym
  wymaganiom. Nie ma powodu ku temu, by kruszyć kopie lub bić na alarm. Wystarczy
  po prostu czerpać dobre wzory ze wszystkich dostępnych na rynku rozwiązań.

  PS.
  Jako przedstawiciel producentów oprogramowania dla zarządców nieruchomości
  dodam, że nie znam profesjonalnych programów powstałych w naszej branży, które
  nie miałyby na swych sztandarach napisane, że obejmują program finansowo-
  księgowy dla wspólnot. Ich pełną listę często przytacza tu na forum P.Krzystof
  Górecki. Coś zatem jest na rzeczy albo my wszyscy informatycy błądzimy.

  Pozostaję z szacunkiem,
  Michał Mieszczanin

  www.mieszczanin.pl
  www.e-kartoteka.pl
  Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,523,30797749,30797749,Ksiegowosc_wspolnoty.html


  Temat: Księgowość wspólnoty
  Szanowni Państwo,

  Moim zdaniem, obecne tu na forum potyczki z różnymi hasłami o zasadach
  księgowości stosowanych we wspólnotach mieszkaniowych zatraciły zasadniczy cel.
  Przecież określenia typu: ewidencja pozaksięgowa, książka przychodów i
  rozchodów, pełna księgowość itp. to tylko podręcznikowe nazwy zasad stosowanych
  w gospodarce narodowej. Można z nich czerpać dobre wzory odrzucając to, co zbyt
  złożone lub nadmiarowe w kontekście potrzeb konkretnego podmiotu gospodarczego,
  a takim przecież jest wspólnota mieszkaniowa. Celem każdego podmiotu, który
  obraca swoimi środkami finansowymi dbając o swój majątek jest uzyskanie pełnej
  i wiarygodnej analizy dotyczącej ponoszonych kosztów i dysponowania swymi
  pieniędzmi. I nie ma tu żadnej potrzeby szarżowania takim czy innym określeniem
  reguł rachunkowości, wystarcza kilka prostych zasad.

  Skoro rejestruję zapłatę właściciela, to musze wskazać skąd te pieniądze
  wpłynęły (bank, kasa lub inne źródło rozliczeń). Rejestrując fakturę od
  dostawcy muszę wskazać jaki koszt ponoszę (usługa, zakup materiałów czy inne).
  Zapłata za fakturę dostawcy musi wiązać się ze zmniejszeniem środków rachunku
  bankowego. Gdy rejestruję naliczone odsetki od moich lokat terminowych muszę tę
  operację powiązać ze stanem rachunku bankowego. Wszystkie te kwoty mają
  odzwierciedlenie w dwustronnych zapisach w moich księgach. Dzięki czemu zawsze
  potrafię wykazać na co przeznaczyłem swe pieniądze, a także skąd je pozyskałem.
  To są rzeczy elementarne i oczywiste. Jeśli zatrudniam pracowników (portier,
  sprzątaczka, konserwator „złota rączka”) muszę prowadzić ewidencję, której w
  przyszłości może ode żądać ZUS. Jeśli zrobię to dobrze, to mogę ocenić czy
  koszty tego zatrudnienia plus nakład mej pracy na dodatkową ewidencję nie będą
  razem droższe niż zlecenie tych usług zewnętrznej firmie. Jeśli mam środki
  trwałe (kotłownia, komputer) muszę prowadzić ich ewidencję wymaganą przepisami,
  a dla mej wiedzy potrzebuję znać stan ich zużycia, czy możliwości odtworzenia
  tych urządzeń. Miesięczne i narastające sprawozdania mają mi pokazać analizę
  kwot jakie mnie interesują, w prostym układzie: tytuł, kwota. Do tego gdzieś
  jeszcze sumy badające poprawność tego sprawozdania.

  Powyżej nie ma ani słowa o bilansach, rezerwach, środkach pieniężnych w drodze,
  aktywach, pasywach, funduszach itp. O pieniądzach, ponoszonych kosztach i
  przychodach można mówić prostym językiem. Natomiast ten kto jest odpowiedzialny
  przede mną za gospodarowanie mymi pieniędzmi, sam powinien wybrać zasady jakimi
  będzie się kierował prowadząc na me zlecenie ewidencję księgową związaną z mym
  majątkiem. Czy będzie używał arkusza kalkulacyjnego, programu finansowo-
  księgowego czy jeszcze innych rozwiązań jest już jego indywidualnym wyborem i
  to on ponosi RYZYKO. Ryzyko swego nakładu pracy, utraty danych, czy mej
  reklamacji jakości jego usługi.

  Wzorce płynące z pełnej księgowości są co najmniej dwa: każda operacja
  gospodarcza we wspólnocie powinna być ewidencjonowana dwustronnie (powyżej
  kilka banalnych przykładów), zaś tytuły tej ewidencji (zwane gdzie nie gdzie
  planem kont) powinny precyzyjnie określać co dzieje się z mym majątkiem i
  pozwalać mi na podejmowanie decyzji na przyszłość w zależności od tego jakie
  koszty i kiedy ponoszę. Ot choćby taki drobiazg jak zaliczka na CO – czy stała
  w ciągu roku, czy większa w sezonie grzewczym, a mniejsza poza nim. Efekt?
  Drobiazg - poprawa płynności finansowej i brak obaw o kłopoty z tytułu
  niezapłaconych na czas faktur za CO w sezonie grzewczym. Niektórzy nazywają
  takie analizy badaniem przepływów finansowych :-) Ale to już terminologia
  żywcem wzięta z pełnej księgowości, tak bardzo tu na forum dyskryminowanej.

  Pozstaję z szacunkiem,
  Michał Mieszczanin

  www.mieszczanin.pl
  www.e-kartoteka.pl
  Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,523,30797749,30797749,Ksiegowosc_wspolnoty.html